Maisch infusie berekenen.


Graan gewicht in Kg:
Graan temperatuur in °C:
Maisch infusie volume L:
Maisch begin temperatuur °C:
Inmaisch water temperatuur °C:
Totaal volume in de maischpan L:
Graan/water verhouding L/Kg:

Bereken de temperatuur van het maischwater tijdens het inmaischen. Na het inmaischen is de maisch op de gewenste temperatuur. Deze berekening is vooral handig voor een enkelvoudige "koelbox" maisch.

De gebruikte formule is overal op internet te vinden, maar niet de oorsprong.