Gewicht omzetten.


Vul de waarde die je wilt omzetten in het veld van de oorspronkelijke waarde. Alle overige velden worden dan vanzelf bijgewerkt. Breuken zoals "1/2" en "1 3/4" zijn geldig.
S.I. en metriek
milligrammg
gramg
kilogramkg
tont
Avoirdupoids
long tonton GB
short tonton US
long hundredweightcwt GB
short hundredweightcwt US
stonest
poundlb
ounceoz
dramdr
graingr

Het omrekenen van gewichten. Gebaseerd op een oude niet meer bestaande tool van Mark Riley op Home Brew Digest. De uitkomsten worden afgerond op vijf cijfers totaal, dit is meer dan voldoende om bier recepten om te zetten.