Berekenen van ABV, SVG en kcal/l.


Het begin en eind SG.

Begin SG:
Eind SG:

Resultaten.

% AA, Apparent Attenuation. SVG, Schijnbare VergistingsGraad
% RA, Real Attenuation. Werkelijke VergistingsGraad
% ABV volgens H. Halberstadt
% ABV volgens Zymurgy
% ABV volgens Brouwhulp
% ABV alternatieve formule
% ABV eenvoudige formule (simpel: (og – fg) * 131.25)
Energie inhoud kcal/l

Het berekenen van Alcohol By Volume, afgekort ABV kun je doen zodra de vergisting is afgerond. Er zijn slechts twee gegevens nodig, het begin SG en het eind SG. Met deze gegevens kunnen we de schijnbare vergistingsgraad berekenen, maar ook het alcohol gehalte en energie inhoud. Het berekenen van de hoeveelheid alcohol kan met verschillende formules die uiteraard allemaal een verschillende uitkomst geven. Voor de aardigheid laat ik een aantal verschillende uitkomsten zien.

Welke geeft dan de beste resultaten? Dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval is de oudste formule heel simpel en is van voor het computer tijdperk. Het is niet meer dan (OG - FG) * 131.25. Dus 1.062 en 1.009 geeft 0.053 * 131.25 = 6.96 (afgerond). Dit werkt redelijk goed voor gemiddelde bieren.

Een alternatieve veel gebruikte formule is Balling's beroemde formule waarin de begin extract en werkelijk extract waardes omgezet zijn met behulp van een eenvoudige Plato naar SG formule, dit geeft dan het alcohol gewicht. Dit wordt dan omgezet in alcohol volumes door dit getal te vermenigvuldigen met het eind SG gedeeld door het soortelijk gewicht van ethanol. Deze alternatieve formule geeft een hoger resultaat voor zwaardere bieren. De hier gebruikte "alternatieve versie" komt van Michael L. Hall. Deze geeft betere maar zeker niet de beste resultaten.

De formule die in Brouwhulp zit doet het al stukken beter.

De meest recente formules van H. Halberstadt en de formule die gepubliceerd is in Zymurgy van Jul-Aug 2019 pagina 48 geven wel de beste benaderingen van het alcohol percentage. Deze twee geven naar mijn mening ook de beste resultaten.

Hoe belangrijk is de keuze van de juiste formule nu eigenlijk. Voor ons hobby brouwers is het eigenlijk niet van belang. De meeste resultaten liggen dicht bij elkaar tenzij je een heel licht of zwaar bier brouwt. En dan nog ... Het is geneuzel achter de komma.

Ook voor het berekenen van de energie inhoud zijn er verschillende formules, ik heb echter alleen die van Brouwhulp hier gebruikt.

Tot slot nog wat referenties: